PUBBLICAZIONI

 

DOPOGUERRA DI CONFINE - POVOJNI ČAS OB MEJI

In questo volume vengono pubblicati i testi delle relazioni presentate al Convegno internazionale
«Dopoguerra di confine», che si è tenuto nei giorni 14, 15 e 16 maggio 2007, avendo
come sedi Trieste e Capodistria.

V pričujoči knjigi objavljamo tekste poročil, predstavljenih na Mednarodnem posvetu “Povojni
čas ob meji” – “Dopoguerra di confine”, ki se je odvijal 14., 15. in 16. maja 2007 v Trstu
in v Kopru.

- Copertina PDF

- Pag. 1-488 PDF

- Pag. 489-724 PDF

- Index PDF